Liên hệ Kinh doanh

Chăm sóc Khách hàng

Nếu bạn có bất kì yêu cầu nào muốn gửi đến dịch vụ Chăm sóc Khách hàng, xin ghé thăm trang web Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin về game của chúng tôi. Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình, bạn có thể điền đơn để liên hệ với nhân viên Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Bắc Mỹ

 • Canada

  Montreal
  5800 St-Denis, Suite 1001
  Montreal, Quebec - H2S 3L5 - Canada
  Phone 1: +1(514)798-1700
  Fax: +1(514)787-0092

  Toronto
  72 Fraser Avenue, Suite 200
  Toronto, Ontario - M6K 3J5 - Canada
  Phone 1: +1(647) 477-4096
  Fax: +1(416) 534-3622

  Casey Campbell (Managing Director, North America)


 • Hoa Kỳ

  New York
  50 West 23rd St 10th Floor
  New York, NY 10010
  Phone 1: 1.212.993.3000
  Fax: 1.212.414.1460

  San Francisco
  220 Sansome Street – Suite 1000 10th Floor
  San Francisco, CA 94104

  Seattle
  107 Spring Street
  Seattle WA 98104

  Los Angeles
  1601 Vine Street,Suite 600
  Los Angeles - CA 90028

  Casey Campbell (Managing Director, North America)